Tulkojumi

Rakstiskie tulkojumi

Teksti, kurus pasūtītāji iesniedz tulkošanai, bieži vien pieder specializētai profesionālai vai tehniskai jomai un prasa īpašas zināšanas kā lingvistikā, tā specializētajā terminoloģijā.

Mutiskie tulkojumi

Mutiskā tulkošana – tā ir precīza domas, kura izteikta vienā valodā, atveidošana citā valodā.

Tulkojumu apstiprināšana

Iztulkotā dokumenta pareizība tiek apstiprināta ar tulka parakstu un tulkošanas biroja zīmogu

Tulkojumu izsniegšana

Kad tulkojums pabeigts, pēc vēlēšanās nosūtām to pa elektronisko pastu vai faksu, izsniedzam elektroniskos datu nesējos, kompaktdiskos, vai paši nogādājam klientiem.

Tekstu rediģēšana

Meklējat profesionālu tekstu redaktoru?
Vēlaties, lai Jūsu rakstu valoda būtu pareiza, bet interneta vietnes, reklāmas bukletu un citu tamlīdzīgu izdevumu valoda – stilistiski pareiza un nevainojama?

Video un audio ierakstu atšifrēšana

Video un audio ierakstu atšifrēšana – video vai audio ieraksta noklausīšanās un tā atveidošana un saglabāšana tekstuālā datu nesējā.

Uzziniet tulkojuma cenu

Uzziniet tulkojuma cenu