Tulkojumu apstiprināšana

Biroja:

Iztulkotā dokumenta pareizība tiek apstiprināta ar tulka parakstu un tulkošanas biroja zīmogu.

Notariāli:

Pēc pasūtītāja vēlēšanās iespējama notariāla apstiprināšana. Notārs apstiprina tulka parakstu tulkojumos, kuri tiek sašūti ar oriģinālu vai notariāli apstiprinātu norakstu.

Uzziniet tulkojuma cenu