Tulkojumu izsniegšana

Izpildītos tulkojumus pēc vēlēšanās nosūtām pa elektronisko pastu vai faksu, izsniedzam elektroniskos datu nesējos, kompaktdiskos, vai paši nogādājam klientiem.

Uzziniet tulkojuma cenu